Despre noi


campusUniversitatea Hyperion a fost înfiinţată în 1990 odată cu Fundaţia Universitară Hyperion, ca asociaţie cultural ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, de tip non-profit, cu un număr iniţial de 5 facultăţi.

Actualmente, Universitatea Hyperion din Bucureşti, acreditată prin Legea nr. 275 din 15 mai 2002, funcţionează cu 18 programe de studii de licenţă (specializări) - acreditate şi 14 programe de masterat acreditate.

Universitatea Hyperion din Bucureşti beneficiază de contribuţia didactică şi ştiinţifică a unui corp profesoral competent, alcătuit din cadre didactice şi prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură, specialişti în diferite ramuri ale ştiinţelor exacte, umaniste, economice, tehnice, management şi juridice.

Competenţa corpului didactic răspunde normelor legale, în sensul că Universitatea are angajat personal didactic titulari în proporţie de peste 70% din totalul posturilor didactice, din care cca 30% sunt cadre didactice cu grad de profesor sau conferenţiar.

Activitatea principală din Universitate, cea didactică, se desfaşoară în concordanţă cu planurile de învăţământ ale facultăţilor şi specializărilor din cadrul acestora. Intregul proces de pregătire universitară este proiectat pe baza unor planuri de învăţământ moderne, concepute de profesorii care îşi desfăşoară activităţile didactice în facultăţile universităţii în concordanţă cu planurile de învăţământ ale altor universităţi din ţară şi străinătate.

 

Temeinica pregătire de specialitate a studenţilor Universităţii Hyperion din Bucureşti rezultă şi din procentul de peste 85% al absolvenţilor care au promovat examenele de licenţă.

Un numar de peste 20.000 de licenţiaţi ai acestei universităţi lucrează în cele mai diverse domenii de activitate, precum şi în învăţământul preuniversitar şi universitar, în institute de cercetare, administraţie, instituţii financiare şi social-culturale etc., fiind foarte apreciaţi ca provenind de la Hyperion, universitate cunoscută şi apreciată pentru competenţă şi rigurozitate.

Universitatea dispune de 42 de laboratoare didactice şi de cercetare, din care 7 laboratoare de informatică în care se desfaşoară activităţile practice de laborator. Facultatea de Jurnalism dispune de studio de televiziune si studio de radio, iar Facultatea de Arte are la dispoziţie studiouri de teatru şi laboratoare Radio şi TV, precum şi TV/internet (online).

Studenţii Universităţii Hyperion din Bucureşti participă activ la concursuri de specialitate în ţară şi străinătate unde obţin importante premii, fac specializări în Japonia şi în alte ţări. De asemenea, absolvenţii Universităţii Hyperion sunt preferaţi pe piaţa muncii, peste 90% din ei fiind încadraţi de diferite instituţii şi firme.

Pentru dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, în anul 1994, la nivelul Fundaţiei Universitare Hyperion, a fost creat Institutul de Cercetare-Dezvoltare Hyperion care cuprinde mai multe departamente, în corespondenţă cu profilurile facultăţilor Universităţii Hyperion din Bucureşti, cu care interactionează strâns.

La fiecare facultate sau specializare se organizează anual sesiuni de comunicări ştiinţifice la care participă şi studenţi angrenaţi în cercuri de cercetare ştiinţifică. Comunicările sunt publicate în volumele intitulate "Comunicările Hyperion" sau în “Analele Universităţii Hyperion”, care apar anual, înca din 1991.

Începând cu anul 2007 Universitatea Hyperion organizează conferinţe internaţionale în diferite domenii: Economie, Psihologie, Geografie, Filologie etc.

În anul 2008 a fost organizată prima Conferinţă Internaţională în domeniile Econophysics, New Economy and Complexity, care s-a bucurat de o largă participare internaţională. În următorii ani aceste conferinţe au fost organizate sub acronimul ENEC. Astfel au avut loc Conferinţele ENEC-2009, ENEC-2010, ENEC-2011 etc. ale căror lucrări au fost tipărite în Proceedings ale Conferinţelor. Asemenea Conferinţe (ENEC) vor fi organizate în continuare, în luna mai a fiecărui an

Universitatea Hyperion editează, împreună cu Fundaţia Universitară Hyperion, manuale şi tratate universitare, The Hyperion Scientific Journal, The Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, revista Hyperion, ziarul-şcoală Hyperion News al Facultăţii de Jurnalism, precum şi volumele anuale de comunicări ştiinţifice ale facultăţilor.

De asemenea, Universitatea participă activ la acţiunile ştiinţifice organizate de Fundaţia Universitară Hyperion sau de alte instituţii cultural-ştiinţifice şi de invăţământ din ţară şi străinătate.

Prin intermediul editurilor VICTOR si HYPERION XXI au fost tipărite şi sunt în curs de tipărire peste 250 de titluri de cărţi şi tratate universitare necesare studenţilor, în tiraj total de circa 300.000 de exemplare, elaborate de cadre didactice sau de cercetători care lucrează în Universitatea Hyperion din Bucureşti.

Incepând cu anul 2000, Universitatea este conectată direct şi integral la INTERNET atât prin satelit, cât şi prin cablu optic, cu o viteză foarte mare de vehiculare a informaţiilor. Se alocă conturi gratuite de E-mail pentru studenţi şi cadre didactice pe domeniul hyperion.ro.

O investiţie importantă a Universităţii Hyperion din Bucureşti o constituie construirea campusului universitar, cu două corpuri de clădire, finalizate în anii 1998, respectiv 2003, în zona centrală a Capitalei, în Calea Călăraşilor nr. 169, în care se găsesc: Senatul, Rectoratul, Institutul de Cercetare-Dezvoltare Hyperion, decanatele şi secretariatele facultăţilor, amfiteatre, aulă, precum şi săli de curs şi seminar, laboratoarele didactice şi de cercetare, sală de conferinţe, sală de sport etc. unde îşi desfăşoară activităţile didactice şi ştiinţifice studenţii tuturor facultăţilor.

Astfel, Universitatea Hyperion din Bucureşti deţine în proprietate toate spaţiile necesare procesului de învăţământ şi cercetare, precum şi cămin studenţesc, bufet, terenuri de sport etc.

Universitatea Hyperion din Bucureşti a promovat şi continuă să promoveze relaţii de colaborare cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi din străinătate ca, de exemplu, cu Institutul Universitar Caen din Franţa, M.B.A. Institute şi BUSIN'ESUE din Franţa, cu universităţile "La Sapienza", Universita Degli Studi di Reggio Calabria, University of Salermo şi Universitatea din Milano din Italia, Universităţile Waseda şi Teikyo University of Science &Technologydin Tokyo, Universitatea Hirosaki din Japonia, Institutul Politehnic şi Universitatea Agricolă din Chişinău, Institutul Pedagogic Eszterházy din Ungaria, Universitatea Sichuan din China, Universitatea SIAM din Bangkok (Thailanda), HTMi, Hotel and Tourism Institute of Management din Elveţia, Academia Naţională de Telecomunicaţii din Odessa (ONAT) din Ucraina si altele.

Universitatea Hyperion din Bucureşti este membru fondator al Forumului Universităţilor Europene, cu sediul la Universitatea "La Sapienza" din Roma, membru fondator al Reţelei Interuniversitare Europa-Asia, membru al Universităţii fără frontiere (Paris), membru al Academiei Internaţionale de Personal (Kiev), Ucraina, care funcţioneaza sub egida consiliului Europei şi a UNESCO, membru al Clubului Rectorilor din Europa (CRE) etc.

Din anul 1999, Universitatea Hyperion din Bucureşti a început participarea la programele finanţate de Comunitatea Europeană (Leonardo da Vinci şi Socrates). Până în prezent, Universitatea a încheiat peste 30 de protocoale de colaborare internaţională pentru diferite proiecte, la care este partener sau promotor de teme, precum şi în cadrul Programelor PHARE, PC-6, PC-7 şi POSDRU etc.

Alături de baza materială şi de condiţiile de studiu şi locuit create în universitate, respectiv în căminul universităţii, merită remarcat atât interesul deosebit al studenţilor noştri pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, cât şi profesionalismul şi devotamentul cadrelor didactice care, împreună cu tinerii pe care-i pregătesc, au reuşit să impună un binemeritat prestigiu Universităţii Hyperion din Bucureşti, pe plan naţional şi internaţional.

Astfel, datorită activităţii continue şi rezultatelor notabile pe care le-a obţinut, Universitatea Hyperion din Bucureşti şi-a câştigat un loc de frunte între instituţiile de învăţământ superior din ţara noastră.